Hotărâri ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 50
1
2
3
Inainte
AnNrFisierData
2019 23 Hotarire privind aprobarea strategiei si a programului anual de achizitii publice pe anul 2019 19 04 2019
2019 44 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 si utilizarea unor sume din excedentul bugetar al anulului 2018 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 23.08.2019
2018 1 Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 26.01.2018
2018 2 Aprobarea programului de actiune ce urmeaza a se arealiza prin munca in folosul comunitatii de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2018 26.01.2018
2018 3 Aprobarea planului anual si a strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2018 26.01.2018
2018 0 Hotarire privind aprobarea strategiei si a programului anual de achizitii publice pe anul 2018 26 01 2018
2017 1 Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 27.01.2017
2017 2 Aprobarea programului de actiune ce urmeaza a se arealiza prin munca in folosul comunitatii de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2017 27.01.2017
2017 3 Aprobarea planului anual si a strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2017 27.01.2017
2017 4 Aprobarea vanzarii directe a unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei de catre actualii chiriasi / concesionari 27.01.2017
2017 5 Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul fr investitii "Reabilitate si eficientizare partiala sistem de iluminat stradal in comuna Copalau" 27.01.2017
2017 6 Aprobarea nivelului de pret/tona de gunoi menajer colectat de la populatie pana la preluarea serviciului de salubrizare de catre Ecoproces Botosani 27.01.2017
2017 7 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a modificarii cotei TVA pentru investitia "Modernizare drum comunal DC 52B, km 0+000 - 3+800, Copalau(DJ 208h)- Cerbu(DJ 208h, si contruire pod de beton armat pe raul Miletin" 27.01.2017
2017 8 Aprobarea cofinantarii ca urmare a modificarii cotei TVA pentru investitia "Modernizare drum comunal DC 52B, km 0+000 - 3+800, Copalau(DJ 208h)- Cerbu(DJ 208h, si contruire pod de beton armat pe raul Miletin" 27.01.2017
2017 66 Privind modificarea impozitelor și taxelor locale stabilite pentru anul 2018 20.12.2017
2017 67 Privind stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice din subordine. 20.12.2017
2017 68 Privind aprobarea Acordului de cooperare pentru exercitarea functiei de audit public intern si a contributiei catre asociatia APICONSULT Botosani 20.12.2017
2017 69 Privind reorganizarea comisiilor pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local 20.12.2017
2017 70 Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni 20.12.2017
2017 71 Privind aprobarea graficului sedintelor Consiliului Local Copalau pe trim. I 2018 20.12.2017
1
2
3
Inainte