Noutăţi, Evenimente din Copălău


  STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALÃ A COMUNEI COPÃLÃU, JUDEÞUL BOTOªANI -2008 – 2013Inapoi  
31 Iunie 2012 
Strategia de Dezvoltare Durabilã reprezintã un ghid cuprinzãtor, care exprimã valorile comunitãþii locale ºi stabileºte obiectivele de dezvoltare, conturând viziunea asupra viitorului comunei Copãlãu, indicând direcþii de dezvoltare ºi punctând traiectoria evoluþiei printr-o succesiune de proiecte ce urmeazã a se concretiza întro listã finalã de acþiuni. De asemenea, Strategia de Dezvoltare Durabilã se constituie ca principal instrument de lucru al Consiliului local Copãlãu, care va orienta gândirea, decizia ºi acþiunea cãtre obiectivele superioare sau cãtre premisele obiectivelor evitând, pe cât posibil, abaterile datorate urgenþelor sau avantajelor ºi dezavantajelor ce pot interveni în unele momente. Se poate vizualiza STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALÃ A COMUNEI COPÃLÃU, JUDEÞUL BOTOªANI -2008 – 2013- accesând linkul ataºat www.copalau.ro/admin/imagini/anunturi_decizii/anunturi.pdf